Παράταση για τις αιτήσεις στο Μεταπτυχιακό του Τμήματος Ιστορίας09-10-2015 10:07    ΜΕΣΣΗΝΙΑ. Παράταση μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου έλαβε η προθεσμία υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαχείριση και ανάδειξη πολιτισμικών αγαθών και περιβάλλοντος» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με εδράζεται και λειτουργεί στην Καλαμάτα.

Αντικείμενο του είναι η ανάπτυξη και η προαγωγή της γνώσης, της έρευνας και των εφαρμογών στο πεδίο της διαχείρισης και ανάδειξης των πολιτισμικών αγαθών και του περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ένα εύρος μαθημάτων στα πεδία των ανθρωπιστικών και περιβαλλοντολογικών σπουδών, με στόχο την παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού υψηλής ποιότητας, που θα συμβάλει στην ανάδειξη και ορθολογική αξιοποίηση της πλούσιας πολιτισμικής (υλικής και άυλης) και περιβαλλοντικής κληρονομιάς και στη μέσω αυτών αειφόρο ανάπτυξη και προώθηση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας

Το δικό σου σχόλιο