Σύσταση και πρώτη συνεδρίαση του Φόρουμ Βιομηχανίας από την Τζάκρη08-01-2016 12:45   

Στη σύσταση του Φόρουμ Βιομηχανίας προχώρησε η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Θεοδώρα Τζάκρη. Σήμερα πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο η πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση. Το Φόρουμ Βιομηχανίας, που για πρώτη φορά δημιουργείται στη χώρα, είναι ένα πολιτικό και θεσμικό «όργανο εθνικής συνεργασίας» το οποίο θα συμβάλει με προτάσεις στη συστηματική αντιμετώπιση των δομικών προβλημάτων του χώρου της βιομηχανίας, λειτουργώντας συμβουλευτικά προς τον εκάστοτε αρμόδιο για τη Βιομηχανία Υφυπουργό. Το νέο αυτό όργανο συνεργασίας και διαβούλευσης στοχεύει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις πολιτικής, κοινωνικής και διοικητικής συνεργασίας στην τροχιά της ανασυγκρότησης του βιομηχανικού τομέα και της μεταποίησης, όπως τόνισε χαρακτηριστικά η Υφυπουργός Θεοδώρα Τζάκρη.

Στη σημερινή πρώτη συνεδρίαση υπό την Υφυπουργό συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Ευστράτιος Ζαφείρης, στελέχη της ΓΓΒ και εκπρόσωποι της ηγεσίας και των υπηρεσιών των συναρμόδιων υπουργείων, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος Κώστας Αγοραστός καθώς και Πρόεδροι και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και των παραγωγικών εταίρων, όπως του ΣΕΒ, των Περιφερειακών Συνδέσμων της Βιομηχανίας (Αττικής & Πειραιώς, Βορείου Ελλάδος , Πελοποννήσου& Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας) της ΕΒΙΚΕΝ της ΓΣΕΕ και  της ΓΣΕΒΕΕ,

Η Θεοδώρα Τζάκρη κατά την έναρξη της συνεδρίασης έθεσε το πολιτικό πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η παραμέληση του κλάδου της βιομηχανίας είχε ως συνέπεια η χώρα μας να υποβαθμιστεί στην κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή και να καταστεί σταδιακά αλλά σταθερά όμηρος πολιτικών δυνάμεων και οικονομικών συγκυριών. «Αποκορύφωμα αυτής της πορείας υπήρξε η εγχώρια οικονομική κρίση. Έτσι, η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο μιας θαλασσοταραχής χωρίς κεντρική παραγωγική μηχανή, με το τραπεζικό σύστημα σε κρίση και τον πολιτικό κόσμο ανέτοιμο να αντιμετωπίσει την μεγάλη αυτή πρόκληση», σημείωσε χαρακτηριστικά η Θεοδώρα Τζάκρη. Συνέχισε τονίζοντας ότι «σήμερα είμαστε όλοι εδώ για να ενισχύσουμε τον βασικότερο παραγωγικό μας πυλώνα, για να κάνουμε την χώρα μας, μέσα από πολιτικές που δίνουν πραγματικές λύσεις, υπολογίσιμη οικονομική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με έξυπνες πολιτικές ενίσχυσης και προστασίας των εθνικών μας παραγωγικών δυνάμεων. Στο πλαίσιο πάντα των αρχών της ΕΕ και τηρώντας τους κανόνες αυτής θα χτίσουμε πετραδάκι πετραδάκι τέτοιες πολιτικές που θα εκμεταλλεύονται στο έπακρο το ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά θα δίνουν παραγωγική και αναπτυξιακή πνοή στην χώρα μας. Αυτό οραματίζομαι εγώ προσωπικά γι αυτό το φόρουμ, τον θεσμικό πυλώνα της συνάντησης των παραγωγικών εταίρων και της πολιτείας στην χώρα μας το οποίο θα επεξεργαστεί άμεσες λύσεις και προτάσεις για την εθνική μας βιομηχανία.»

Σύμφωνα με την Υφυπουργό Θεοδώρα Τζάκρη, η πολιτική στο χώρο της βιομηχανίας και της μεταποίησης γενικότερα, σε συνδυασμό με τις συνθήκες που δημιούργησαν τόσο οι παθογένειες δεκαετιών όσο και η εξάχρονη κρίση και οι πολιτικές αντιμετώπισής της, οδήγησαν σε συρρίκνωση και περαιτέρω απαξίωση τον κλάδο της βιομηχανίας στη χώρα μας. Παράλληλα τόνισε ότι η βιομηχανία αποτελεί έναν από τους σταθερούς πυλώνες μιας συγκροτημένης και μακρόπνοης αναπτυξιακής πολιτικής, γεγονός το οποίο είναι διεθνώς αποδεκτό. Η νέα κυβέρνηση εξαρχής έθεσε στο κέντρο του σχεδιασμού της αναπτυξιακής πολιτικής την παραγωγή και την μεταποίηση και για αυτό το λόγο συγκρότησε αυτοτελές χαρτοφυλάκιο για τη βιομηχανία. Η αρμόδια Υφυπουργός Θεοδώρα Τζάκρη ήδη από τις προγραμματικές δηλώσεις δεσμεύθηκε για τη συγκρότηση ενός επιτελικού συμβουλευτικού οργάνου με την ισόρροπη συμμετοχή της διοίκησης, των εκπροσώπων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Αντλώντας γνώση και εμπειρία από αντίστοιχες εθνικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η Υφυπουργός Βιομηχανίας συγκρότησε αυτό το συλλογικό συμβουλευτικό όργανο, που ξεκίνησε τις εργασίες του σήμερα. Βασικός στόχος αυτής της θεσμοθετημένης αυτής συνεργασίας θα είναι η συστηματική αντιμετώπιση των δομικών προβλημάτων του χώρου της βιομηχανίας, μέσω της εκπόνησης ενός προγράμματος άμεσων ενεργειών,  που θα προσδιοριστεί με την τριμερή συνεργασία της πολιτείας, των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Η κατάστρωση του Σχεδίου Άμεσων Ενεργειών για τη Βιομηχανία (ΣΑΕΒ) θα είναι το πρώτο παραδοτέο του Φόρουμ της Βιομηχανίας, για το οποίο η Υφυπουργός έθεσε ένα σφικτό χρονοδιάγραμμα διμήνου για να παρουσιαστούν οι πρώτες ρεαλιστικές προτάσεις. Το Φόρουμ οργανωτικά θα στελεχώνεται από  ομάδες εργασίας που θα αποτελούνται από ικανά στελέχη της πολιτείας, εκπροσώπους της βιομηχανίας και εκπροσώπους των εργαζομένων.

Το Φόρουμ Βιομηχανίας  θα αποτελείται από μία συντονιστική επιτροπή και έξι τεχνικές υποομάδες. Το κύριο αντικείμενο του Φόρουμ θα είναι:
(α) ο σχεδιασμός ενός οδικού χάρτη άμεσων δράσεων για τη βιομηχανία
(β) η κατάθεση προτάσεων για την αντιμετώπιση κρίσιμων θεμάτων της ελληνικής βιομηχανίας

Οι έξι τεχνικές υποομάδες εργασίας είναι:
Α.   Ομάδα ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Β.   Ομάδα διασύνδεσης  ΚΑΙΝΟΤΟ ΜΙΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Γ.   Ομάδα ενίσχυσης ΜμΕ
Δ.   Ομάδα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ε.   Ομάδα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΤ. Ομάδα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στο Φόρουμ Βιομηχανίας  θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι και στελέχη από τους ακόλουθους φορείς:
Α. ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
- Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού (θεματική Βιομηχανίας)
- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
- Υπουργείο Παιδείας (Θεματική έρευνας)
-Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
- ΣΕΒ
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
•    ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
•    ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ,
•    ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
•    ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
•    ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
- ΕΒΙΚΕΝ

Γ . ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
- ΓΣΕΕ
- ΓΣΕΒΕΕ
Δ . ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ε. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας

Το δικό σου σχόλιο