Πολίτες και KALAMATA:21 συνθέτουν το πλάνο της Πολιτιστικής Στρατηγικής της Καλαμάτας23-01-2016 13:18   

ΜΕΣΣΗΝΙΑ. Το Γραφείο Υποψηφιότητας KALAMATA:21, ως μέλος του δικτύου «Διεθνές Παρατηρητήριο για τη Συμμετοχική Δημοκρατία» (OIDP), έχει αναλάβει, πέραν της  διεκδίκησης του χρίσματος για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα Πόλη 2021, τη δημιουργία της Πολιτιστικής Στρατηγικής της Καλαμάτας 2016-2025. Στην προσπάθεια αυτή οι πολίτες καλούνται να συμμετάσχουν, να σχεδιάσουν, να συζητήσουν και να αποφασίσουν για το μέλλον της πόλης τους.

Είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε, χαρτογραφήθηκε και τελεί υπό επεξεργασία το πλάνο της Πολιτιστικής Στρατηγικής της Καλαμάτας. Η διαδικασία του πολιτιστικού σχεδιασμού, λοιπόν, ξεκίνησε με μια έρευνα για την πολιτιστική ζωή και ταυτότητας της Καλαμάτας, ακολούθησε η πολιτιστική χαρτογράφηση, η καταγραφή δηλαδή των πολιτιστικών φορέων και συλλόγων της Καλαμάτας και οργανώθηκε η δημόσια διαβούλευση σε δύο φάσεις:

-Στην πρώτη φάση δημιουργήθηκαν 8 ομάδες εργασίας υπό συγκεκριμένες θεματικές. Οι ομάδες εργασίας πραγματοποιούσαν εβδομαδιαίες συναντήσεις ενώ οργάνωναν εργαστήρια, επισκέψεις και παρουσιάσεις. Τα μέλη των ομάδων αλλά και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορούσε να υποβάλλει ηλεκτρονικά την ιδέα ή πρότασή του στην ηλεκτρονική «ποστ ιτ» πλατφόρμα του KALAMATA:21.
-Στη δεύτερη φάση, 3 ομάδες εργασίας δημιουργήθηκαν και καθιέρωσαν εβδομαδιαίες συναντήσεις σχετικά με τη θεματική τους ενότητα.

Για την αξιολόγηση των εισερχόμενων πληροφοριών από τις ομάδες εργασίας, καθώς και τη διαμόρφωση της δομής της Πολιτιστικής Στρατηγικής συστάθηκε Επιτροπή Πολιτιστικού Σχεδιασμού, η οποία θα ολοκληρώσει το κείμενο που αργότερα θα αναρτηθεί στο Διαδίκτυο για περαιτέρω ανατροφοδότηση. Η τελική στρατηγική θα δοθεί προς ψήφιση και εφαρμογή στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας.

Αξιοσημείωτο το γεγονός πως η προσπάθεια αυτή, αποτελεί την πρώτη για την Καλαμάτα αλλά και μια από τις ελάχιστες προσπάθειες που γίνονται ανά την Ελλάδα για τη διαμόρφωση πολιτιστικής στρατηγικής. Επιπλέον, αποτελεί την πρώτη ανάθεση δημιουργίας στρατηγικού πλάνου σε πολίτες!

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας

Το δικό σου σχόλιο