Σήμερα η έναρξη της 1ης Έκθεσης Εναλλακτικού Τουρισμού στην Καλαμάτα09-02-2016 13:37   

Γράφουν οι Χάρης Βγενής - Νίκος Κουρής*

ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Η Καλαμάτα αρχίζει να αποτελεί έναν θελκτικό τουριστικό προορισμό σε πολλαπλά επίπεδα, διεκδικώντας μια μόνιμη και ισχυρή θέση (positioning) στον καινούργιο τουριστικό χάρτη που διαμορφώνεται τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη διεθνή αγορά.                                                                                             

Θεωρώντας ότι το τουριστικό προϊόν είναι βασικός άξονας ανάπτυξης της περιοχής, γίνεται κατανοητό ότι τα οφέλη που προκύπτουν από κάθε  κίνηση που το προάγει είναι πολλαπλά και αφορούν άμεσα ή έμμεσα κάθε Μεσσήνιο πολίτη.                                                                                                                                                        
Η ανάδειξη των προνομίων της Μεσσηνιακής γης (φυσικός πλούτος, προϊόντα, παροχή υπηρεσιών), αλλά και του κάλλους της περιοχής είναι αναπόσπαστο κομμάτι στην προσπάθεια αυτή που πρέπει να  είναι συστηματική και συνεχής.                                                                                                                                       

Η καλύτερη οργάνωση σε όλους τους τομείς και η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων ιδιωτών, επιχειρήσεων και φορέων μπορούν να δώσουν άμεσα θετικά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με την προβολή τους μέσω των media (έντυπων και ηλεκτρονικών), την  παρουσία τους σε εκθέσεις συνέδρια, forum αλλά και την δημιουργία διαφόρων  below the line ενεργειών.                                                                             

Γνωρίζοντας τις υφιστάμενες συγκυρίες και το ανταγωνιστικό περιβάλλον στο χώρο του τουρισμού, είναι επιτακτική ανάγκη να κινηθούμε με γρήγορα αλλά ταυτόχρονα σταθερά και αποφασιστικά βήματα.                                                        

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η 1η Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού, θέτοντας ως προτεραιότητες τους εξής στόχους:                                                                          

1.Ανάδειξη των μορφών εναλλακτικού τουρισμού στη Μεσσηνία                                                                  

2.Ενημέρωση των Μεσσήνιων κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της περιοχής σχετικά με τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις και δραστηριότητες.                                                             

3.Συνέργιες μεταξύ επαγγελματιών, επιχειρήσεων, εμπλεκομένων φορέων κλπ.

*Διοργανωτές της 1ης Έκθεσης Εναλλακτικού Τουρισμού                                              

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας

Το δικό σου σχόλιο