Ο Δήμος Τρίπολης μέλος Ευρωπαϊκών δικτύων πόλεων05-03-2016 12:14   

ΤΡΙΠΟΛΗ. Η υποψηφιότητα της Τρίπολης για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης του 2021 αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για την προβολή της πόλης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την ενίσχυση μάλιστα της προβολής αυτής, ο Δήμος Τρίπολης κρίνει χρήσιμη την εγγραφή του σε ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων όπως το Eurotowns στο οποίο ήδη συμμετέχει.

Με βάση τα παραπάνω, ο Δήμος Τρίπολης με σχετική ανακοίνωσή του ενημερώνει πως ξεκινά διαδικασία εγγραφής στα παρακάτω δίκτυα:

Intercity Youth Network (http://intercityyouth.eu)
Πρόκειται για ένα από τα δυναμικότερα δίκτυα πόλεων που διαθέτουν κοινωνική πολιτική με επίκεντρο τους νέους.

Τα μέλη του δικτύου αυτού λαμβάνουν πληροφορίες και προτάσεις συμμετοχής σε διεθνείς συνεργασίες με θέμα την υποστήριξη των νέων σε τοπικό επίπεδο. Σε μια περίοδο όπου η νεανική ανεργία είναι τόσο υψηλή και οι πόλεις οφείλουν να προτείνουν εναλλακτικές για τους νέους, η συμμετοχή στο δίκτυο μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης μέσω της προσαρμογής καλών πρακτικών που εφαρμόζουν οι μεγαλύτεροι Δήμοι ανά την Ευρώπη.

Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée ( http://www.bjcem.org )
Ένας από τους δυναμικότερους θεσμούς για τους νέους καλλιτέχνες. Η συμμετοχή της Τρίπολης σε αυτό το δίκτυο θα επιτρέψει σε Αρκάδες νέους καλλιτέχνες να να συμμετάσχουν σε έναν από τους πιο αναγνωρισμένους θεσμούς για καλλιτέχνες.

Urban Food Policy Pact ( http://www.foodpolicymilano.org/en/the-milan-food-policy-pact-is-ready/ )
Πρόκειται για μια από κεντρική πρωτοβουλία του Δήμου του Μιλάνο για τα τρόφιμα με την ευκαιρία της EXPO 2015. Οι Δήμοι που υπογράφουν και συμμετάσχουν στο δίκτυο αυτό δεσμεύονται για μια πολιτική για την υγεία των πολιτών τους μέσω των τροφίμων, την προβολή τοπικών προϊόντων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα των τροφίμων.

Anna Lindh Foundation ( http://www.annalindhfoundation.org )
Πρόκειται για ένα Σουηδικό Ίδρυμα με έδρα την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου  που αναπτύσσει δράσεις πάνω στον διαπολιτισμικό διάλογο. Η συμμετοχή σε αυτό προσφέρει τη δυνατότητα συνεργασίας με μέλη (δήμους, ιδρύματα, ΜΚΟ, μουσεία) σε όλη την Ευρώπη και το δικαίωμα αιτήσεων στα χρηματοδοτικά προγράμματα του Ιδρύματος. Η εγγραφή του Δ. Τρίπολης θα γίνει στο Ελληνικό Δίκτυο του Ιδρύματος (http://www.hfc.gr/wmt/webpages/index.php?pid=39&lid=1) που συντονίζει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.

Εκπρόσωποι του Δήμου Τρίπολης στη διαδικασία εγγραφής του στα παραπάνω δίκτυα έχουν οριστεί ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Παυλής και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης, κ. Αικατερίνη Σιάμπου.

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας

Το δικό σου σχόλιο