Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή κανονισμών στην αμπελουργία19-02-2016 11:13   

Υπεγράφη Υπουργική Απόφαση για τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού  από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκο Μπόλαρη. Η εν λόγω Απόφαση θεσπίζει αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013 και (Ε.Ε.) αριθμ. 2015/561.

Αναλυτικότερα, με την Υπουργική Απόφαση καθορίζονται τα εξής:

-Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών αναφύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.
-η διαδικασία ελέγχου και η υποβολή κυρώσεων των μη εγκεκριμένων  αμπελοφυτεύσεων.
-οι εκτάσεις που εξαιρούνται από το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων.
-η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης συγκομιδής και η τήρηση του αμπελουργικού μητρώου.
-η υποχρέωση ταξινόμησης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας

Το δικό σου σχόλιο