Ημερίδα για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας στον Αγροτοδιατροφικό τομέα στην Πάτρα26-02-2016 12:30   

ΠΑΤΡΑ. Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας  σε συνεργασία  με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ  εθνικό σημείο επαφής για τον ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 και το Πανεπιστήμιο Πατρών, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος  διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό τομέα».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 στις 17:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην Πάτρα.

Στην ημερίδα θα εξεταστούν θέματα που άπτονται δράσεων έρευνας, καινοτομίας και υποστήριξης καινοτόμων επιχειρήσεων στους κλάδους του αγροδιατροφικού συμπλέγματος.

Επίσης  θα παρουσιαστούν:
•    Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ορίζοντας 2020, από το Εθνικό Σημείο Επαφής (Δίκτυο ΠΡΑΞΗ),
•    Οι εθνικές ευκαιρίες χρηματοδότησης για δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)/Υπουργείο Παιδείας ,
•    Οι δράσεις για χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων από το ΕΠΑΝΕΚ ΙΙ, από στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
•    Οι δράσεις για χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του  συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ με σκοπό την υλοποίηση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών ημερίδων, παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιοποίηση σχετικών χρηματοδοτικών εργαλείων και την  δικτύωση ελληνικών ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.

Ακολουθεί  το πρόγραμμα της ημερίδας

17:30 – 17:50    Χαιρετισμοί
κ. Γιώργος Αγγελόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας
Καθ. κ. Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος Σ.Ε.Β.ΠΕ & Δ.Ε.
κ. Πλάτων Μαρλαφέκας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας
Καθ. κ. Δημοσθένης Πολύζος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης
 κ. Βασίλειος Μπουργανός, Διευθυντής ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

17:50 – 18:00    Οι υπηρεσίες του Δικτύου ΠΡΑΞΗ / Εθνικού Σημείου Επαφής για τον Ορίζοντα 2020
κ. Δέσποινα Αδαμίδου, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020

18:00 – 18:20    Ο αγροδιατροφικός κλάδος στο πρόγραμμα Ορίζοντα 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κ. Δέσποινα Αδαμίδου, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020

18:20 – 18:40    Η εθνική στρατηγική και δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας στον αγροδιατροφικό κλάδο
κ. Βασίλειος Γογγολίδης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας/Υπουργείο Παιδείας

18:40 – 19:00    Αγροδιατροφικός Τομέας ΠΔΕ: Αναπτυξιακές δράσεις και χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το ΠΑΑ 2014-2020
κ. Παναγιώτης Μπράμος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης.

19:00 – 19:20    Νέες τεχνολογίες στην Αγροδιατροφή: Διεργασίες και πιστοποίηση ποιότητας
Δρ. Μαρία Κλάπα, Δρ. Βασίλειος Δρακόπουλος,  ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ    

19:20 – 20:45    Ερευνητική Καινοτομία στον Αγροδιατροφικό τομέα – Τεχνολογικές ανάγκες επιχειρηματικής κοινότητας και προτεινόμενες λύσεις.
Ευκαιρίες δικτύωσης / ζύμωσης συνεργατικών έργων

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας

Το δικό σου σχόλιο