Μέχρι τις 31 Μαρτίου η παρουσίαση των στρατευσίμων κλάσης 2019!16-03-2016 11:25   

ΛΑΚΩΝΙΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Στρατολογικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου, υποχρεούνται όλοι οι άρρενες στρατεύσιμοι που έχουν γεννηθεί το έτος 1998 (κλάση 2019) να υποβάλλουν Δελτίο Απογραφής έως και 31 Μαρτίου 2016.

Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει είτε στην έδρα της Στρατολογικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου στην Τρίπολη αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη Στρατολογική Υπηρεσία, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. (ΚΕΠ).

Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει κατά την παρουσίασή τους να γνωρίζουν τα μητρώα αρρένων στα οποία είναι γραμμένοι και να έχουν μαζί τους φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή των σελίδων του διαβατηρίου τους με τα ληξιαρχικά τους στοιχεία, ή εφόσον στερούνται τέτοιων εγγράφων, πιστοποιητικό Δήμου-Κοινότητας, από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφή τους σε Μητρώα Αρρένων, και το οποίο θα φέρει τη φωτογραφία τους. Επίσης, να γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) καθώς και, εφόσον διαθέτουν, τον  Αριθμό Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ), προκειμένου να τους δηλώσουν κατά τη διαδικασία κατάθεσης Δελτίου Απογραφής.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη υποβολής του παραπάνω Δελτίου Απογραφής θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το Νόμο πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας

Το δικό σου σχόλιο