Επιβεβλημένη η εντατικοποίηση των ελέγχων διακίνησης προϊόντων06-04-2016 12:38   

Πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 05-04-2016  σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπό τον Γενικό Γραμματέα του ανωτέρω Υπουργείου και τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή με θέμα τον έλεγχο της διακίνησης των προϊόντων,  στην οποία συμμετείχε ο Ειδικός Γραμματέας ΣΕΠΕ, εκπρόσωπος της Γ.Γ.Δ.Ε, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Θεσμικών ρυθμίσεων και εποπτείας αγοράς της Γ.Γ Εμπορίου, ο Διευθυντής της Οικονομικής Αστυνομίας, ο Εκτελεστικός Υπεύθυνος του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παρεμπορίου καθώς και εκπρόσωποι του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πιο συγκεκριμένα έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην αναγκαιότητα εντατικοποίησης των  ελέγχων στη διακίνηση προϊόντων και εμπορευμάτων ενόψει Εορτών και ο συντονισμός των επιμέρους Υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθεί το αρτιότερο αποτέλεσμα, με την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, για την προστασία του καταναλωτή, την τήρηση των όρων εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και των κανόνων του υγιής ανταγωνισμού.

Επιπλέον, τονίστηκε η ανάγκη επισκόπησης, κωδικοποίησης και επικαιροποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας, αναφορικά με τη διακίνηση των προϊόντων με στόχο την τυποποίηση της διαδικασίας ελέγχων, καθώς και την ισχυροποίηση και ουσιαστικοποίηση των κανόνων εποπτείας της αγοράς.  

                                                                                                                      

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας

Το δικό σου σχόλιο