Συνεδριάζει η ΠΕΔ Πελοποννήσου16-01-2017 16:38   

ΤΡΙΠΟΛΗ. Στις 20 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην Τρίπολη, στο Παλιό Δημαρχείο του Δήμου Τρίπολης (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 43), θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

Προγραμματισμός
Ψήφιση προγράμματος δράσης της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου έτους 2017

Οικονομικά θέματα

Έγκριση της υπ. αριθμ. 1/2017 απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΔ αναφορικά με την εξέταση των πεπραγμένων της ΠΕΔ Πελοποννήσου από 1/10/2016 έως 31/12/2016.

Ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης –   δέσμευσης πίστωσης έτους 2016.

Ψήφιση απολογισμού της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου  οικ. έτους 2016

Ψήφιση προϋπολογισμού της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου οικ. έτους 2017

Επιτροπές & Συμβούλια

Ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ Πελοποννήσου σε Επιτροπές και Συμβούλια.

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας

Το δικό σου σχόλιο