Περιφερειακή Επιτροπή ΠαΣοκ Πελοποννήσου24-01-2017 17:16   

ΤΡΙΠΟΛΗ. Το  άρθρο 30 του Καταστατικού  του ΠΑΣΟΚ,  προβλέπει την συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής αποτελούμενη από τους Γραμματείς και Αναπληρωτές Γραμματείς ΠΑΣΟΚ κάθε Περιφέρειας.
Στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εξελέγη Συντονιστής, ο  Γραμματέας Νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ Αρκαδίας Γιάννης Άρχοντας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή είναι το ανώτερο συντονιστικό και προγραμματικό όργανο του κινήματος στην Περιφέρεια. Διαβουλεύεται με τους φορείς και τους πολίτες για τη διαμόρφωση της πολιτικής και των προτεραιοτήτων του Κινήματος.

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας

Το δικό σου σχόλιο