«Νόησις» για πρόληψη, αξιολόγηση και θεραπευτική αποκατάσταση

Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες και στις προσδοκίες σας25-01-2017 18:12   

Νόησις: η ικανότητα επεξεργασίας του υλικού που παρέχουν οι αισθήσεις και διαμόρφωσης εννοιών, συλλογισμών και κρίσεων

ΣΠΑΡΤΗ. Το Κέντρο Λογοθεραπείας «Νόησις» ιδρύθηκε με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, αξιολόγησης, διάγνωσης και θεραπευτικής αποκατάστασης σε παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Φροντίσαμε στη δημιουργία ενός ευχάριστου, σύγχρονου, άρτια εξοπλισμένου και ασφαλούς για όσους το επισκέπτονται θεραπευτικό περιβάλλον. Επενδύσαμε σε μια άρτια καταρτισμένη διεπιστημονική ομάδα, γεγονός που εξασφαλίζει και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στο χώρο μας.

Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες και στις προσδοκίες σας.

Το έργο μας

Το Κέντρο Λογοθεραπείας «Νόησις», είναι ένας χώρος στον οποίο πραγματοποιείται η συνεργασία και η συνύπαρξη μιας ομάδας αποτελούμενης από διάφορες επιστημονικές ειδικότητες. Η επιστημονική μας ομάδα, απαρτίζεται από θεραπευτές που εντάσσονται στις επιστήμες της Λογοθεραπείας, της Εργοθεραπείας, της Μουσικοθεραπείας και της Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι προσεγγίζουν με σεβασμό και γνώση όσους χρειάζονται τη συμβολή των υπηρεσιών και τη βοήθειάς τους. Η ομάδα μας συνεργάζεται στενά με έμπειρο ιατρικό προσωπικό (ιατρούς, παιδιάτρους, αναπτυξιολόγους, διατροφολόγους, νευρολόγους, ψυχολόγους, κ.λπ.) με εκπαιδευτικούς (καθηγητές, δασκάλους, νηπιαγωγούς), και φυσικά με την οικογένεια του θεραπευόμενου, ώστε να επιτύχουμε μια ολιστική θεραπευτική προσέγγιση.

Ο στόχος του Κέντρου είναι να αντιμετωπίσει τους ασθενείς και τις οικογένειές τους με σεβασμό και φροντίδα, προσφέροντας λύση στο πρόβλημά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Μέσα από εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα που παρέχονται στο χώρο μας και έχουν επίκεντρο τον ασθενή, δίνουμε λύση στο πρόβλημά σας και βοηθάμε στην αποκατάσταση του.

Η ομάδα μας

Η ομάδα αποκατάστασης αναλαμβάνει:
-    την αξιολόγηση,
-    την διάγνωση,
-    την ενημέρωση τόσο του ασθενή όσο και του περιβάλλοντός του,
-    την διαχείριση του προβλήματος του κάθε ασθενή,
-    τον σχεδιασμό της θεραπευτικής παρέμβασης καθώς και
-    την παροχή του θεραπευτικού του προγράμματος

Επιπλέον οργανώνονται και πραγματοποιούνται εβδομαδιαίες συναντήσεις με τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας, με σκοπό:

•    τον επανέλεγχο και τον επανασχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος του κάθε ασθενή, καθώς και

•    τη συμβουλευτική που αποσκοπεί στη συνεργασία της οικογένειας με τους θεραπευτές ώστε να αντιληφθούν και να ενημερωθούν για το πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Οι υπηρεσίες μας

Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία απευθύνεται σε όσους αντιμετωπίζουν διαταραχές επικοινωνίας, λόγου, φωνής ομιλίας, μάσησης και κατάποσης, όποια κι αν είναι η ηλικία ή η αιτία αυτών των διαταραχών. Η επιστήμη της Λογοθεραπείας αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, στην σωστή άρθρωση της ομιλίας, στην καθαρή φωνή και στην γενικότερη ορθή παραγωγή λόγου. Ο λογοθεραπευτής, εφόσον αξιολογήσει προσεχτικά την κάθε περίπτωση που παρουσιάζεται, συλλέγει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τις ανάγκες του ατόμου ώστε να λάβει μια κλινική απόφαση. Στην συνέχεια καλείται να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα και να εφαρμόσει σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους, προσπαθώντας να βελτιώσει την διαταραχή του ατόμου.

Μέθοδος Padovan

Η Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση (Μέθοδος Padovan) είναι μια καινούργια αλλά αναγνωρισμένη μέθοδος που έχει σαν στόχο την θεραπευτική αποκατάσταση των ατόμων που παρουσιάζουν προβλήματα νευρολογικού κυρίως χαρακτήρα.
Ο στόχος της Νευρολειτουργικής Αναδιοργάνωσης είναι η επαναδόμηση, η επανάληψη δηλαδή των φάσεων της φυσιολογικής νευρολογικής ανάπτυξης, που οδηγούν στην απόκτηση της κάθετης στάσης του ατόμου και στην κυριαρχία του εγκεφαλικού τους ημισφαιρίου. Από τη συγκεκριμένη μέθοδο ωφελείται μια τεράστια ομάδα ανθρώπων που παρουσιάζουν ποικίλες διαταραχές και παθήσεις.

Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία έχει σαν απώτερο στόχο να βοηθήσει τα άτομα να έχουν ανεξάρτητη, παραγωγική και ικανοποιητική ζωή. Αποτελεί μια σύγχρονη επιστήμη η οποία συμβάλλει στην αξιολόγηση, στην πρόληψη, στη θεραπεία και στην αποκατάσταση ατόμων με δυσκολίες στον κινητικό, νοητικό, συναισθηματικό και επικοινωνιακό τομέα. Γενικότερα, η εργοθεραπεία συντελεί στο να ξανακερδίσει ο ασθενής τις δεξιότητες που κατείχε πριν την πάθησή ή τον τραυματισμό του. Επιπρόσθετα, ο εργοθεραπευτής είναι αυτός που θα συνεργαστεί με το άτομο, θα το βελτιώσει και θα το δυναμώσει στους τομείς της αντίληψης, του προσανατολισμού του στο χώρο και τον χρόνο, στη μνήμη του και την συγκέντρωσή του βελτιώνοντας και έτσι την ποιότητα ζωής του. Επιδιώκει να καθιστά το άτομο ικανό να ανταπεξέλθει στις καθημερινές του δραστηριότητες παρ' όλους τους λειτουργικούς περιορισμούς του.

Ειδική αγωγή

Η Ειδική αγωγή  ασχολείται με την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες ή, καλύτερα, ατόμων με ειδικές ικανότητες. Στο τμήμα της Ειδικής αγωγής, πραγματοποιείται ένα ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα που στοχεύει στην ενίσχυση των μαθητών που παρουσιάζουν μειωμένες ικανότητες στην σχολική τους επίδοση. Επιπλέον, σχεδιάζονται κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσεγγίζουν το άτομο ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του. Με τον τρόπο αυτό στοχεύουμε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαταραχών που φέρει κάθε παιδί βελτιώνοντας έτσι, εκτός από τις επιδόσεις του, την αυτοπεποίθηση του.

Μουσικοθεραπεία

Η Mουσικοθεραπεία είναι μια νέα σχετικά επιστήμη που ακόμα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην χώρα μας. Ο ρόλος της μουσικοθεραπείας δεν είναι ψυχαγωγικός, και δεν στοχεύει στην εκμάθηση μουσικών οργάνων. Μέσω της μουσικοθεραπείας, σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα που αφορά μια εναλλακτική επικοινωνία. Ένα είδος επικοινωνίας δηλαδή που δεν σχετίζεται με τον λόγο και την ομιλία αλλά με διαφορετικά εκφραστικά μέσα. Η μουσικοθεραπεία είναι μια καθαρά θεραπευτική μέθοδος και προσεγγίζει το άτομο μόνο από την πλευρά της θεραπευτικής παρέμβασης και αποκατάστασης.

Συμβουλευτική γονέων

Η Συμβουλευτική γονέων αποσκοπεί στη συνεργασία των γονέων με τον θεραπευτή και με ειδικό ψυχικής υγείας έτσι ώστε να αντιληφθούν και να ενημερωθούν για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το παιδί τους. Σκοπός της είναι η παροχή βοήθειας και υποστήριξης στους γονείς ώστε με τη σειρά τους να ενθαρρύνουν το παιδί και με σωστούς χειρισμούς να αντιμετωπίσουν στο μέγιστο δυνατό το υπάρχον πρόβλημα. Το οικογενειακό περιβάλλον, μέσω της συμβουλευτικής, κατορθώνει να επιλύσει προβλήματα της καθημερινής ζωής και να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μία σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται μεταξύ συμβούλου και συμβουλευομένου. Όταν το παιδί καλείται να λάβει βοήθεια μέσω ενός θεραπευτικού προγράμματος, οι γονείς πρέπει να είναι απόλυτα συνειδητοποιημένοι και κατατοπισμένοι για τους ακριβείς λόγους που συμβαίνει αυτό. Η θεραπεία δεν σταματά με την έξοδο του παιδιού από το θεραπευτικό περιβάλλον. Οι γονείς είναι εκείνοι που καλούνται να διατηρήσουν και να συνεχίσουν ακόμη περισσότερο τα όσα το παιδί έλαβε από το θεραπευτικό του πρόγραμμα. Πολύ συχνά (ανάλογα την πάθηση) ο γονέας βρίσκεται μαζί με το παιδί κατά την διάρκεια της θεραπείας του, και λειτουργούν ομαδικά σε συνεργασία με τον θεραπευτή. Οι γονείς ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στο θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού τους για την ταχύτερη αποκατάσταση του.

Ψυχολογική Υποστήριξη

Με τη βοήθεια έμπειρου ψυχολόγου, θέτουμε σαν κύριο στόχο της ψυχολογικής υποστήριξης το να διευκολυνθεί σε πρώτο στάδιο η συμμετοχή του ασθενή στη διαδικασία της αποκατάστασης  έτσι ώστε να φτάσει στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, σε συνεργασία με τους θεραπευτές και τους συγγενείς του. Μέσα από τις συνεδρίες με τον ψυχολόγο επιδιώκουμε την αξιολόγηση της ψυχικής κατάστασης, του συναισθήματος, των γνωστικών λειτουργιών και της προσωπικότητας του ασθενούς και στοχεύουμε στο να βοηθήσουμε τον ασθενή να αισθανθεί καλύτερα και σταδιακά να επανενταχθεί κοινωνικά. Η ψυχολογική υποστήριξη είναι ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της ολιστικής Θεραπευτικής προσέγγισης που παρέχει το Κέντρο Νόησις, τόσο στον ίδιο τον ασθενή όσο και στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Σε ποιους απευθυνόμαστε
Σε παιδιά με:

-    Διαταραχές Άρθρωσης ( δυσαρθρία, δυσπραξία, δυσλαλία)
-    Φωνολογικές Διαταραχές
-    Μαθησιακές Δυσκολίες
-    Δυσλεξία
-    Διαταραχές αυτιστικού φάσματος
-    Σύνδρομα ( down, prader – willi, west κ.λ.π.)
-    Διαταραχές ρυθμού της ομιλίας ( τραυλισμός, ταχυλαλία, λογονευρώσεις )
-    Διαταραχές νόησης ( νοητική υστέρηση )
-    Διαταραχές φώνησης ( αφωνία, δυσφωνία, ρινολαλία, σχιστίες χείλους & υπερώας )
-    Διαταραχές μάσησης και κατάποσης ( δυσφαγία)
-    Νευρολογικές παθήσεις ( εγκεφαλική παράλυση )
-    Καθυστέρηση λόγου και ομιλίας
-    Διαταραχές γραπτού λόγου
-    Αλλαγή προφοράς
-    Απραξία
-    Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές λόγου & ομιλίας ( εκφραστικού, αντιληπτικού τύπου )
-    Διαταραχές της ακοής

Σε ενήλικες με:

-    Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (Ισχαιμικά/ Αιμορραγικά)
-    Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (τραυματισμοί, τροχαία)
-    Εκφυλιστικές νευρολογικές παθήσεις (άνοιες ,νόσος του Πάρκινσον, Σκλήρυνση κατά πλάκας κ.α. )
-    Καρκίνος κεφαλής και τραχήλου ή λάρυγγα
-    Διαταραχές μάσησης και κατάποσης ( δυσφαγία)
-    Διαταραχές γραπτού και προφορικού λόγου ( αφασία, επίκτητη δυσλεξία ή/και δυσγραφία )
-    Διαταραχές ομιλίας (δυσαρθρία, απραξία, δυσπραξία )
-    Διαταραχές ρυθμού της ομιλίας ( τραυλισμός, ταχυλαλία, λογονευρώσεις )
-    Διαταραχές φώνησης ( αφωνία, δυσφωνία, ρινολαλία, οζίδια φωνητικών χορών )

Το Κέντρο Λογοθεραπείας « Νόησις » συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η Νόηση είναι η διαδικασία της σκέψης που οδηγεί το άτομο στην απόκτηση γνώσης αλλά και στην ανάπτυξη εννοιών…


Κέντρο Λογοθεραπείας Νόησις

Νικολέττα Παπαδοπούλου, Λογοθεραπεύτρια

Αρχιδάμου 95 στη Σπάρτη και Ορέστου & Μικράς Ασίας στο Γύθειο

Τηλέφωνα: 27310 20793 και 6979 994061

Email: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/kentronoisis/

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας

Το δικό σου σχόλιο