Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του ΣΕΒΠΕ&Δ.Ε. & Ε.ΣΥ.Ν.Ε.Δ.Ε.16-03-2017 18:49   

ΠΑΤΡΑ. Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του ΣΕΒΠΕ&Δ.Ε. (Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών πελοποννήσου) και  Ε.ΣΥ.Ν.Ε.Δ.Ε.  (Ελληνικού Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών Δυτικής Ελλάδος).

Τα δύο μέρη αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους  στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα, στη βελτίωση του κλίματος της επιχειρηματικότητας και  της οικονομίας στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, μέσω της σύνδεσης της Επιχειρηματικής κοινότητας με  τους νέους επιχειρηματίες μέλη του Ε.ΣΥ.Ν.Ε.Δ.Ε.,   που τολμούν σ΄ αυτή τη δύσκολη συγκυρία σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτόμων  ιδεών.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας θα είναι η διείσδυση νέων τεχνολογιών στη δημιουργία  καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών σε όλους  τους  παραγωγικούς  τομείς, η βελτίωση της παραγωγής , η εμπέδωση της επιχειρηματικότητας στους νέους επιστήμονες, καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου   και Δυτικής Ελλάδος στην  συνεδρίαση της 14ης Δεκεμβρίου 2016 , ενέκρινε επίσης  την εγγραφή  του  Ελληνικού Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών Δυτικής Ελλάδος (Ε.ΣΥ.Ν.Ε.Δ.Ε.) στο μητρώο των μελών του.

Ο  Ε.ΣΥ.Ν.Ε.Δ.Ε. ιδρύθηκε  το 2014   με σκοπό να βελτιώσει την οικονομική και κοινωνική παρουσία της Eλληνικής Νεανικής Επιχειρηματικότητας στoν Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χάρτη.

Η ένταξη  του Ε.ΣΥ.Ν.Ε.Δ.Ε.   στο μητρώο μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος  επιβεβαιώνει  τον σημαντικό ρόλο,  που διαδραματίζει ο Σύνδεσμος   να στέκεται αρωγός, να προωθεί και να διεκδικεί λύσεις, από την Πολιτεία και τους Κυβερνητικούς Φορείς, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του τη δύσκολη αυτή  οικονομική περίοδο και να αναλαμβάνει και να υλοποιεί  πρωτοβουλίες  για να  ενισχυθεί  η ανταγωνιστικότητα,  η καινοτομία η ανάπτυξη και η απασχολησιμότητα  στην περιοχή.

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας

Το δικό σου σχόλιο