Μεταπτυχιακές Σπουδές «Χρηματοοικονομικά / Master of Science (M.Sc) in Finance»20-01-2018 08:24   

Tο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
με τίτλο: «Χρηματοοικονομικά/Master of Science (M.Sc) in Finance».
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα διοργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και θα ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
 
Οι αιτήσεις των υποψηφίων φοιτητών θα γίνονται έως 22/1/2018.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Σπουδών, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, τον τόπο διεξαγωγής των Μαθημάτων καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν με την αίτησή τους οι υποψήφιοι,
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού http://fin.teipel.gr/
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721045216 ή στο email: [email protected]

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας

Το δικό σου σχόλιο