Για μια Σπάρτη αληθινή, ανθρώπινη, περήφανη, άξια, δυνατή.

Δήμος Σπάρτης: Η «μηχανή» αναζήτησης της ευημερίας!14-11-2018 18:00   

Γράφει ο Ηλίας Μπόνος

ΣΠΑΡΤΗ. Τον Μάιο του 2019 οι πολίτες του Δήμου Σπάρτης θα κληθούν να αναδείξουν την νέα δημοτική αρχή. Συνήθως από τις 35.000 του πληθυσμού ψηφίζουν οι 21.000. Αυτοί καλούνται να διαμορφώσουν το Δημοτικό Συμβούλιο που με την σειρά του θα καθορίσει τόσο την ταυτότητα του Δήμου όσο και τις προτεραιότητες.

Αν κρίνει κανείς από το προφίλ της κοινωνίας του Δήμου Σπάρτης με βάση τα στοιχεία της απογραφής μπορεί να εικάσει ποιό είναι το ζητούμενο από τους πολίτες για τον Δήμο τους. Αυτό, εν πολλοίς, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, καθορίζει και το αποτέλεσμα των εκλογών και τη σύνθεση των Συμβουλίων εκπροσώπησης.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο Δήμος Σπάρτης έχει μόνιμο πληθυσμό 35.259 κατοίκους. Οι άνδρες είναι 17.740 και οι γυναίκες 17.519. Συνεπώς υπάρχει μικρός πληθυσμός και ίση εκπροσώπηση των δύο φύλλων. Με δεδομένο ότι η κοινωνία του Δήμου Σπάρτης είναι συντηρητική, συγκρατημένη και εσωστρεφής είναι εύκολο κανείς να συμπεράνει ποιός καθορίζει και τις βασικές επιλογές στην οικογένεια και στην κοινωνία.

Η μέση ηλικία του Σπαρτιάτη πολίτη είναι 44,6 ετών. Σχετικά καλή. Η μέση ηλικία όμως δεν απηχεί το ανάγλυφο των πολιτών αφού 6.500 πολίτες είναι κάτω των 19 ετών και 10.500 άνω των 60. Δηλαδή το 50% του πληθυσμού είναι σε ηλικίες πρώιμες ή γερασμένες.

Συγκεκριμένα:
0-9  ετών: 3.102
10-19 ετών: 3.479
20-29 ετών: 3.822
30-39 ετών:4.656
40-49 ετών:  5.111
50-59 ετών: 4.606
60-69 ετών: 3.508
70+ ετών: 6.975

Οι  13.244 είναι άγαμοι ενώ έγγαμοι ή σε διάσταση είναι οι 17.895.
Οι 32.450 δημότες Σπάρτης έχουν υπηκοότητα ελληνική και οι 2.809 άλλη.
Μόνο 4.683 πολίτες έχουν Τριτοβάθμια εκπαίδευση αφού το επίπεδο εκπαίδευσης έχει ως εξής:
Πρωτοβάθμια: 9.271
Δευτεροβάθμια - Μεταδευτεροβάθμια: 14.515
Τριτοβάθμια: 4.683
Λοιπά:4.796

Απασχολούνται σε εργασία οι 11.879 και ζητούν εργασία οι 2.021
Μαθητές / Σπουδαστές είναι οι 5.077.
Συνταξιούχοι είναι οι 9.831
Με τα Οικιακά ασχολούνται οι 3.442 και με Λοιπά οι 3.009.

Σημαντική είναι η απασχόληση των πολιτών του Δήμου Σπάρτης στον τριτογενή τομέα. Στον πρωτογενή τομέα ασχολούνται 2.865. Στον δευτερογενή οι 1.777 και στον τριτογενή οι 7.237.

Στον Δήμο Σπάρτης βαρύνουσα σημασία για τους πολίτες έχουν το αγροτικό και το επαρχιακό οδικό δίκτυο.  Το εθνικό δίκτυο που διασχίζει τον Δήμο μάλλον στην αφαίμαξη οδηγεί αν δεν υπάρξει δυναμική απάντηση της Σπάρτης στην Καλαμάτα και την Τρίπολη. Το δίκτυο άρδευσης καλλιεργειών και οι υποδομές που αφορούν στα κτίρια είναι επίσης πρωτεύοντα σημεία. Οι αγροτικές εκτάσεις αποτελούν σημείο αναφοράς σχεδόν σε κάθε νοικοκυριό του Δήμου Σπάρτης.

Στον Δήμο Σπάρτης υπάρχουν 21.704 κτίρια. Κατασκευάστηκαν προ του 1960 τα 11.959 κτίρια. Απο το 1961 έως το 1985 τα 5.831 κτίρια. Απο το 1986 έως το 2000 τα 2.473. Και απο 2001 και μετά (περιλαμβάνονται και τα υπό κατασκευή) τα 1.441. Παλαιωμένες και οι κτιριακές υποδομές.

Ανάμεσα σε αυτά: Κατοικίες: 15.999, Ξενοδοχεία: 56, Εργοστάσια - εργαστήρια: 187, Καταστήματα - γραφεία: 519.

Τα πιο πάνω δεδομένα σε συνδυασμό με την όποια εξέλιξη που έχει σημειωθεί από το 2011 (μετά την απόγραφή) έως το 2018, εν πολλοίς καθορίζουν την δυναμική της περιοχής αλλά και την έκφραση ψήφου των πολιτών.

Η Δημοτική πρόταση που θα ικανοποιήσει το ζητούμενο των πλειοψηφιών σε κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες πολιτών είναι αυτή που θα προτιμηθεί, αν και αμφισβητείται σε κάποιο βαθμό η ικανότητα όλων των πολιτών να κάνουν αναγωγή της ζήτησης και της αίτησης στην προσφορά και την πρόταση.

Μπορεί όμως κάποιος να παρατηρήσει ότι η διαχρονικά χαμηλή στάθμη απαίτησης των πολιτών έχει αναδείξει ένα σώμα αιρετών που πλησιάζουν σε χαρακτυηριστικά τον Μ.Ο. του πολίτη της Σπάρτης. Αυτό θα ήταν δίκαιο και σωστό αν δεν μιλούσαμε για ένα Δήμο. Δηλαδή έναν κατεξοχήν φορέα που πρέπει να «ανοίγει δρόμους» να οδηγεί στο μέλλον, να προβλέπει, να προλαμβάνει, να προετοιμάζει και να εγγυάται καλύτερους όρους ζωής σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες.

Σήμερα η χαμηλή στάθμη σε υπηρεσίες Υγείας, Εκπαίδευσης, Μόρφωσης, Ψυχαγωγίας σε συνδυασμό με την υποτονική καθημερινότητα και την απομονωμένη ακόμα περιοχή, οδηγούν αναπόφευκτα στην απολίθωση της κοινωνίας και στην δραματική υστέρηση των μελών της σε κάθε πτυχή, τομέα κι έκφανση.

Όπως έλεγαν οι παλιοί, ο Δήμος Σπάρτης «είναι κουκιά μετρημένα», αλλά αυτό ισχύει όταν οι ηγεσίες ακολουθούν τους πολίτες. Σήμερα είναι ανάγκη οι ηγεσίες να προηγηθούν. Άρα όσο μετρημένα και αν είναι τα κουκιά πρέπει να γίνει η υπέρβαση.

Ο Δήμος της Σπάρτης του 2022 πρέπει να γίνει:
Η «μηχανή» που θα σπάσει τον πάγο της απομόνωσης.
Η «μηχανή»  που θα τραβήξει μπροστά σε δρόμους διεκδίκησης.
Η «μηχανή»  αναζήτησης της ευημερίας.
Η «μηχανή»  που θα εδραιώσει την αυτοπεποίθηση και την αξιοπρέπεια.
Η «μηχανή»  που θα απελευθερώσει την εσωτερική βουβή ποιότητα των Σπαρτιατών.
Η «μηχανή»  που θα αναδείξει την πραγματική αξία που επικαλύπτει σήμερα η εσωστρέφεια και η ανασφάλεια.

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας

Το δικό σου σχόλιο